Boverkets lagar gällande service på motordrivna portar m.m

Motordrivna portar


I Sverige bestämmer Boverket vilka regler som gäller för motordrivna portar.

Reglerna omfattar motordrivna portar, dörrar, galler, grindar och liknande anordningar som är avsedda för passage av personer eller av mark- eller spårbundna fordon. Det kan till exempel handla om garageportar, rullgaller och rörliga väggar i gymnastiksalar.
I Boverkets regler finns information om hur besiktning ska utföras och hur ofta den ska göras. Ägaren är ansvarig för att en anordning är besiktad. Besiktning kan endast utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.
Den som äger eller är ansvarig för porten ska se till att den senast utfärdade besiktningsskylten är fastsatt på en väl synlig plats på anordningen. På skylten ska det bland annat stå vem som utfört besiktningen samt när nästa kontroll ska utföras.


För mer info kontakta oss på: info@pegab-portar.se  eller

ring kontoret tel: 031-28 53 25