Sune Svantesson VD/ Ägare Pegabportar AB

Om PegabPortar AB


PegabPortar AB är ett växande serviceföretag som grundades redan 1990.

Sune Svantesson har arbetat i portbranchen sedan 1986 och var med och startade upp PegabPortar AB 1990 och är idag ensam ägare av bolaget.


Företaget är beläget i Askim med hela Västsverige som arbetsfält. Vårt verksamhetsområde är inom industri, fastighet, byggbranschen och även den privata marknaden. Vi erbjuder helhetslösningar och utför service på alla portar och dess kringutrustning oavsett typ och ålder.

Vi projekterar, konstruerar, projektleder, installerar, driftsätter, servar och underhåller portar och dess kringutrustning . PegabPortar AB erbjuder även fasta serviceavtal för löpande avrop gällande kundanpassade servicearbeten inom fastigehet, bostadsrättsföreningar och industri.


Kvalitet


För att uppnå företagets kvalitetsmål så har PegabPortar AB upprättat ett formellt system som uppfyller de normer som anges i BS EN ISO 9001-2000

Vi arbetar ständigt med förbättringar och anser att förmågan att förstå kundens önskemål och föreslå lämpliga tekniska lösningar är en viktig del i vårt dagliga arbete. Vår breda erfarenhet, framför allt från stora företagskunder, har lärt oss att hantera servicearbeten i komplexa anläggningar och att alltid sätta säkerheten främst. Våra servicetekniker har hög kompetens och erkänt hög servicegrad!


Arbetssätt


PegabPortar AB tillämpar moderna och effektiva arbetssätt, t ex digitala order- och tidsregistrerings flöden. Vi genomför alltid riskbedömning före arbete påbörjas liksom egenkontroller under pågående arbete och kontrollmätningar efter avslutat arbete.

Allt sker digitalt och direkt på plats för hög spårbarhet och säkerhet.
Vi utför alla arbeten enligt framtagen arbetsprocess som är anpassat till verksamhetens egenkontrollprogram.Värdegrunder


PegabPortar AB värdesätter goda och långsiktiga relationer till både kunder och medarbetare, liksom till övriga samarbetspartners och intressenter. Hos oss får alla kunder personlig kontakt så att vi på Pegabportar på bästa sätt ska kunna tillhandahålla rätt kompetens och en säker leverans av våra tjänster till våra kunder.
Att respektera säkerheten är en viktig del i vårt arbete.
Vi strävar efter att vara en självklar samarbetspartner.Visionen


Visionen för företaget är att bygga en upp en trygg samarbetspartner med bred kompetens för våra kunder och att våra medarbetare trivs och mår bra på företaget.

Kvalitet och miljöaspekten har alltid varit viktig för organisationen och ett löpande miljö och kvalitets tänk genomsyrar hela vårt arbetssätt.